سخن مدیرعامل

می‌خواهیم مواد شیمیایی خاص (Specialty Chemicals) تولید کنیم برای مشتریانی خاص. پایه و اساس این تولیدات فناوری‌های توسعه یافته در مجموعه «هلدینگ نکو» است. تمرکز ما در تولید بر «کیفیت» است. مفهومی غنی‌شده از رضایت کلیه ذی‌نفعان و در مرکز آن مشتری. رضایتی مشتمل بر مرغوبیت کالا، خدمات مهندسی و پس از فروش، پاسخ‌گویی، کاهش ریسک و ارتباطات مؤثر و سازنده با مشتریان.

عمیقاً بر این باورم که تولیدی در راستای توسعه تمدن بشری است که در نتیجه آن کلیه انتظارات ذی‌نفعان به ویژه انتظارات جامعه اعم از صیانت از محیط زیست و مسئولیت‌های اجتماعی در آن محقق شود. نتیجه هر فعالیت اقتصادی باید توسعه جامعه نزدیک و نهایتاً رشد و بالندگی تمدن بشری باشد.

عزم خود را جزم کرده‌ایم تا هرگاه نام «نکو» در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران به گوش کنش‌گران این صنعت رسید، حسی از کیفیت، مسئولیت‌پذیری و آرامش خاطر در آنها پدید آید. برای ایجاد این تصویر ذهنی بسیار تلاش کرده‌ایم و اطمینان داریم پایبندی به آن نه یک انتخاب بلکه تنها راه بقاست.

احسان نجابت